مشمولین وظیفه گرامی ؛

با توجه به اینکه پیش از تایید و دعوت به مصاحبه درخواست کنندگان محترم ، از سوی ستاد اقامه نماز ، جهت احراز صلاحیت فردی ؛ “اطلاعات شخصی ، پرسشنامه و برگه درخواست” دریافت می گردد. لذا در صورت تمایل ، پس از دریافت و پر کردن فرم های ذیل بصورت کامل ؛ فایل های مربوطه را به آدرس رایانامه ستاد ارسال نمایید . مسئولین حوزه بررسی پس از دریافت فایل ، در صورت احراز صلاحیت با شما تماس خواهند گرفت .

باتشکر

فرم های درخواست امریه :

اطلاعات شخصی

پرسشنامه

درخواست

 

آدرس رایانامه:

setadnamaz@namaz.ir 

 

شماره تماس:

۸۸۹۹۵۱۱۹ ۰۲۱