مدت یک ماه بود که دنبال منزلی برای رهن واجاره می گشتم متاسفانه بدلیل عدم همخوانی پول من وقیمت  بالای منازل موفق نشدم تا اینکه یکی از روزهای جمعه به نماز جمعه رفتم وبعد از نماز از خدا خواستم که مشکل من را هر طور صلاح می داند حل کند بعد از نماز در مسیر خانه همه دفاتر املاک بسته بود به جز یک دفتر که باز بود و یک نفر هم حضور داشت به طور شانسی رفتم وسوال کردم وایشان لیست دفتر را ملاحضه و گفت یک منز ل مسکونی با شرایط شما موجود هست به اتفاق رفتیم و منزل را بازدید کردیم خوشبختانه بسیار عالی و شیک ودر محله خوب و متناسب با موجودی پول من بود همانجا با مالک قرار گذاشتیم و قولنامه امضا شد. واین بار هم به عظمت و رزاقی خدا پی یردم  ومعنی این آیه از سوره جمعه را فهمیدم که میگوید “بعد از نماز جمعه بدنبال فضل خدا بروید که او بهترین روزی دهنده است” ومتوجه شدم که چطور تلاش یکماهه من نتیجه نداد ولی کمک از نماز و لطف خدا چطور مشکل را سریع حل کرد.

محمود مظفر