کارگروه تمهیدی و مدیریتی نمازخانه های بین راهی استان آذربایجان شرقی از نمازخانه های ایستگاه های راه آهن مسیر تبریز ـ مرز رازی بازدید نمودند .دبیر شورای اقامه نماز راه آهن اعلام نمود که در سال گذشته حدود ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ تومان برای تجهیز نماز خانه های ایستگاه های استان هزینه شده است. ما در ۸ ایستگاه بزرگ نماز جماعت داریم در سال جاری نیز مصوب شده حدود ۶۰۰۰۰۰۰۰۰تومان جهت توسعه و تجهیز نماخانه های ایستگاهها هزینه شود .کارشناس نظارت ستاد اقامه نماز ضمن تشکر از اقدامات راه آهن ،خواستار شبانه روزی نمودن مسجد سجاد (س) شد . دبیر شورای نماز راه آهن نیز اعلام کرد در صورت درخواست ستاد اقامه نماز اقدامات لازم را انجام خواهد شد .