اولین جلسه شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر در سال ۹۶ ، روز گذشته با حضور مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر و رئیس شورای اقامه نماز، معاونین و کارشناسان این اداره کل به منظور برنامه ریزی جهت توسعه و ترویج فرهنگ نماز در استان تشکیل گردید.

رئیس شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به جایگاه و نقش نماز گفت: یکی از نقش های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ در استان، ترویج و توسعه فرهنگ نماز در کشور است.

ماحوزی افزود: در راستای اجرای برنامه های فرهنگی از جمله ترویج فرهنگ نماز، مستلزم برنامه ریزی دقیق و تامین بودجه کافی است که باید به طور جد پیگیری لازم صورت گیرد.

رئیس شورای اقامه نماز در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از برنامه هایی که در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد، فعال نمودن کانون های فرهنگی و هنری امور مساجد در امر اقامه نماز می باشد.

ایشان در ادامه افزود: با توجه به اینکه مخاطبین ما جوانان، نوجوانان و هنرمندان می باشند، باید به منظور تثبیت جایگاه نماز از ظرفیت انجمن ها، موسسات فرهنگی و هنری، موسسات قرآن و عترت، شاعران، پژوهشگران نیز در این راستا استفاده شود.

در ادامه جلسه دبیر شورای اقامه نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه نماز، دستورالعمل و برنامه های پیشنهادی این شورا در سال ۹۶ را به سمع اعضاء رساند.