دیرستاد اقامه نماز استان در جلسه دبیران ستاد نماز که در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برگزار شد بیان داشت : دستگاه‌های اجرایی با توجه به ماهیت ذاتی فعالیت‌های خود و ظرفیت‌های موجود و متناسب با ویژگی‌های ارزشی استان می‌بایست برنامه‌های اجرایی خود را به ستاد اقامه نماز اعلام نمایند.

وی اضافه نمود ،در سال جاری برای ضمانت اجرای انجام فعالیت‌های نماز برنامه‌های ابتکاری، خلاقانه و استانی واحدهای اجرایی می‌بایست به تائید سازمان متبوع، استانداری، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ستاد اقامه نماز نیز برسد.

ر ادامه آقای حسن ابراهیمی معاون محترم سازمان برنامه و بودجه نیز ضمن اشاره به موضوع بومی سازی برخی برنامه های نماز در ادارات اظهار داشت مشکل عدیده دبیران مربوط به تامین بودجه مربوط به برنامه ها می باشد که این مهم با توجه به ماده ۴ قانون بودجه ادارات موضوع تامین بودجه از محل اعتبارات ستاد اقامه نماز در آن سازمان قابل پرداخت می باشد که با درخواست اداره مطبوع در جلسه شورای اقامه نماز و دعوت از نماینده سازمان برنامه و بودحه و ستاد اقامه نماز و استانداری موافقت عملیاتی خواهد شد.
آقای حاجیانی کارشناس نظارت و ارزیابی استان نیز با طرح موضوع بیان نمود: دستگاه ها جهت اجرای آن برنامه میبایست با توجه به توانایی های استانی اداره برنامه ای بصورت ابتکاری و خلاقانه را بومی سازی نمایند که صرفا بر اساس ماهیت ذاتی دستگاه باشد. و سعی بر این باشد که برنامه های بومی سازی شده با تشکیل جلسه شورای اقامه نماز در اداره جهت تصویب آن اقدام و به ستاد استان ارسال نمایند.

درا ین جلسه مقرر شد در مرحله اول ۱۳ دستگاه اجرایی برنامه های استانی خود را به ستاد اقامه نماز اعلام نمایند.