به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان،در نشست مشترک مدیران ستاد اقامه نماز و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی،زمینه های همکاری این دو دستگاه در بخش های مختلف بررسی و تدوین شد.
مهندس محمدی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در این دیدار گفت:با توجه به حضور گسترده کارشناسان این اداره کل در روستاهای استان،زمیننه های مناسبیبرای انجام فعالیتهای فرهنگی در کنار فعالتهای عمرانی وجود دارد که در این زمینه ستاد اقمه نماز می تواند ما را راهنمایی کرده و انجام فعالیتها را تسریع کند.
وی افزود:در بسیاری از روستاها در کنار طرح های عمرانی،بحث ساخت مسجد و حسینیه مورد نیاز و درخواست اهالی منطقه است که در برخی موارد با کمبود بودجه و اعتبارات مواجهیم.
مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین به طرحهای فرهنگی این دستگاه نیز اشاره کرد و گفت:برنامه های آموزشی ضمن خدمت نمازی را برای همکارانمان در سطوح مختلف اجرا کرده ایم و در صورت صلاحدید ستاد اقامه نماز می تواند در این طرح ها با نقش آموزشی و نظارتی یاریگر ما باشد.
حجت الاسلام احمدی فرد مدیر ستاد اقامه نماز استان نیز در این دیدار ضمن تشکر از حضور مهندس محمدی در ستاد اقامه نماز تصریح کرد:ستاد در سال جاری از طریق برنامه های مختلف فرهنگی و آموزشی در دستگاههای استان حضور جدی خواهد داشت.