به گزارش روابط عمومی مرکز تخصصی نماز ، به منظور ترویج بیشتر معارف نماز در فضای بین المللی و همچنین استفاده از ظرفیت‌های مرکز تخصصی نماز در امور آموزش و تولید محتوا، نشستی بین معاون محترم امور فرهنگی  مجمع جهانی اهل بیت (ع) حجت الاسلام دکتر ایمانی و مدیر مرکز تخصصی نماز حجت الاسلام آیتی در ساختمان مرکز تخصصی نماز برگزار شد.

در این جلسه که حجت الاسلام جعفری رییس شورای کتاب مجمع و همچنین آقای خرسندی مدیر کل همکاری های فرهنگی مجمع و همچنین حجت الاسلام ولی خانی رییس اداره تبلیغ و ارتباطات فرهنگی مرکز تخصصی نماز حضور داشتند، درباره راههای تعامل بیشتر و استفاده از ظرفیتهای دو نهاد گفتگو شد.

در ابتدای جلسه مدیر مرکز تخصصی نماز به تشریح فعالیتها و توانمندی های مرکز پرداختند و سپس، مهمانان جلسه، درباره فعالیتها و نقاط قابل همکاری در مجمع جهانی توضیحاتی ارائه نمودند.

در این جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای در ۴ حوزه آموزش و تبلیغ برای استانهای مرزی، استفاده از محتواهای آماده شده در مرکز برای ترجمه به زبانهای خارجی، حمایت مرکز از چاپ و نشر آثار نمازی به زبانهای خارجی و هم چنین استفاده از ظرفیت مجمع برای نشر معارف نماز به زبانهای دیگر در فضای مجازی تهیه و به امضای مدیران دو نهاد برسد.