رئیس دانشگاه شهرضا گفت: با هدف تقویت جایگاه نماز، ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه شهرضا تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز در گزارشی امیرحسین علی‌بیگی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرضا با اشاره به تشکیل ستاد اقامه نماز در دانشگاه شهرضا، اظهار کرد: با توجه به اهمیت اقامه نماز اول وقت در دانشگاه و اهمیت فعالیت‌های فرهنگی در حوزه نماز، تصمیم گرفتیم ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز را در دانشگاه شهرضا تشکیل دهیم.

وی با بیان اینکه هدف از تشکیل ستاد اقامه نماز دانشگاه تقویت جایگاه اقامه نماز و توسعه فرهنگ نماز در دانشگاه است، افزود: از وظایف ستاد توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز دانشگاه برنامه‌ریزی مناسب برای گسترش فرهنگ نماز در دانشگاه برای دانشگاهیان است.

رئیس دانشگاه شهرضا با اشاره به برگزاری نماز جماعت اول وقت در دانشگاه و خوابگاه، گفت: تشویق و تکریم پژوهشگران در موضوعات مرتبط با نماز، تجهیز و پشتیبانی مساجد و نمازخانه‌ها، ارزیابی وضعیت اقامه نماز و برگزاری نمازهای جماعت در دانشگاه، حمایت از فعالیت‌های فرهنگی دانشگاهیان مرتبط با اقامه نماز از دیگر وظایف این ستاد است.

وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تأکید فراوانی برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه دارند، خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از هزار دانشجو در دانشگاه شهرضا مشغول به تحصیل هستند که اقامه نماز سبب مسؤولیت‌پذیری و ادای تکلیف انسانی در دانشجویان می‌شود.