به گزارش روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز ؛ مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت: توافق‌نامه ستاد اقامه نماز با دستگاه‌های اجرایی مهم‌ترین سند ارزیابی عملکرد ادارات است. به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان شمالی حجت الاسلام رضا احمدی فرد در دیدار با مدیرکل ثبت اسناد خراسان شمالی اظهار داشت: اجرای توافقنامه‌های ستاد اقامه نماز با دستگاههای اجرایی٬ با توجه به زمانی که برای تهیه این توافقنامه ها صرف می‌شود٬ از اهمیت بالایی برخوردار بوده و مهم‌ترین مرجع برای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ نورانی نماز است. وی افزود: در توافقنامه های منعقده ستاد اقامه نماز با دستگاه‌های اجرایی و در سطح عالی با وزارتخانه‌ها٬ تمام موارد مربوط به توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز گنجانده شده و تهیه این توافق نامه‌ها حاصل ساعت‌ها کار کارشناسی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و نظارتی است. مدیر ستاد اقامه نماز خراسان شمالی تصریح کرد: اجرای این توافقنامه‌ها به معنای پایبندی طرفین به اصول و قواعدی است که برای توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز ترسیم شده است. حجت الاسلام احمدی‌فرد خاطرنشان کرد: در سال جاری برای نخستین بار طرح بومی سازی توافقنامه ستاد اقامه نماز با دستگاه‌های اجرایی استان عملیاتی شد و بیش از ۱۴ دستگاه بر اساس برنامه‌های بومی و محلی توافق‌نامه‌ای را با ستاد اقامه نماز تنظیم کردند. در این راستا ستاد اقامه نماز خراسان شمالی وظیفه نظارت و ارزیابی مستمر و دائمی در اجرای توافقنامه‌ها را بر عهده داشته و در امتیاز دهی دستگاه‌ها در حوزه ترویج فرهنگ نماز٬ این توافق نامه‌ها و اجرای آن‌ها اهمیت زیادی دارند.