مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با تاکید بر اهمیت نماز در زندگی شخصی و اجتماعی گفت: فرهنگ نماز در ارتقای فرهنگ سازمانی نیز تاثیر گذار است.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان سمنان ، محمدرضا سوقندی در دوره آموزشی نماز و خانواده در این اداره افزود: کسانی که اهل نماز هستند در زندگی فردی و اجتماعی مقید تر|، منظم تر و وظیفه شناس تر هستند.

وی بر لزوم توسعه آموزش به کارکنان به ویژه آموزش مباحث اعتقادی و نماز تاکید کرد و گفت: آموزش وظیفه ذاتی دستگاههای اجرایی است و فرهنگ نماز با تاثیرگذاری در فرهنگ سازمان یک فرهنگ مدیریتی نیز به شمار می رود.

سوقندی بر فعال شدن کمیته آموزش در این اداره کل تاکید کرد و متذکر شد: توجه به نماز انسان را به کارهای خوب و کسب روزی حلال هدایت می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با بیان اینکه نماز انسان را از شیطان دور می کند گفت: نماز موجب اصلاح فرهنگ سازمانی نیز می شود.

برنامه گسترده آموزشی تحت عنوان دوره آموزشی “آداب و اسرار نماز” در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان آغاز شده است که اولین دوره آن تحت عنوان “نماز و خانواده” برگزار شد.

این دوره آموزشی که با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان سمنان برگزار شد مشتمل بر ۱۲ جلسه آموزشی است.