معاون امور زائران استانداری و مدیر ستاد اقامۀ نماز قم از نمازخانه های آزاد راه قم-گرمسار بازدید کردند.

در این بازدید که کارشناسان استانداری قم حضور داشتند بر تجهیز و رسیدگی و توسعۀ نمازخانه های این آزاد راه تأکید شد.

در این بازدید یونس عالی پور معاون امور زائرین استانداری قم بر لزوم توسعۀ نمازخانه های این محور تأکید کرد.

همچنین مدیر ستاد اقامۀ نماز قم در حاشیۀ این بازدید اظهار داشت: فضای محدود نمازخانه های این محور و عدم رسیدگی به وضعیت آن به هیچ وجه قابل قبول نیست.

محمد خامه یار گفت: موضوع توسعۀ نمازخانه های این محور را از دوسال پیش در دستور کار قرار دادیم اما متأسفانه این مهم به نتیجه نرسیده است.

وی اظهار امیدواری کرد با ورود معاونین استاندار به این موضوع، بتوان نتایج مطلوبی را به دست آورد و رضایت مندی مسافران را به همراه داشت.