به گزارش روابط عمومی و امور استان ها ستاد اقامه نماز در گزارشی  مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان عنوان نمود : پیرو فعالیتهای مستمر مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان ، بر اساس رتبه بندی ستاد اقامه نماز کل کشور ، این مدیریت موفق شد در سطح کشور با نمره ۹۰ از ۱۰۰ ، رتبه چهارم را کسب نماید .

گفتنی است طی پنج سال گذشته همواره این مدیریت جزء ادارات برتر دراستان بوده و از استانداری و ستاد اقامه نماز استان لوح تقدیر دریافت نموده است و دریک ارزیابی پنج ساله همواره رو به رشد تشخیص داده شده است.

هم اکنون نیز با اعلام رتبه بندی ادارات کل سراسر کشور مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گلستان موفق شد دربین مدیریتهای درمان کشور به رتبه چهارم دست یابد و ۹۰ درصد از امتیاز حوزه عمومی واختصاصی شاخصهای ستاد اقامه نماز را کسب نماید.