جلسه تمهید مقدمات طرح معراج با حضور مدیر سستاد اقامه نماز استان و کارشناسان ستاد و نیز رئیس دانشگاه فرهنگیان همدان و مسئول نهاد رهبری در محل ستاد اقامه نماز استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز جلسه تمهید مقدمات طرح معراج با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان و کارشناسان ستاد و نیز رئیس دانشگاه فرهنگیان همدان و مسئول نهاد رهبری در محل ستاد اقامه نماز استان در روز چهارشنبه تشکیل شد.

در دوره آموزشی طرح معراج دانشجو معلمان کارشناسی پیوسته ورودی ۹۳ در سراسر کشور ۲۴ ساعت دوره آموزشی را بصورت ضمن خدمت خواهند گذراند که سهمیه استان همدان ۴۴۳ نفر از مجموع ۹۳۳۳ دانشجو معلم سراسر کشور خواهد بود.

تأمین استاد کشوری این دوره و نیز معرفی منابع آن بعهده ستاد اقامه نماز و اجرای دوره در تاریخ ۹ و ۱۰ اسفند ماه با دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.