به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز مازندران،دوره های آموزشی معلمان سوم ابتدایی دخترانه شهرستان های بابلسر – فریدونکنار – محمودآباد-نور-نوشهر-چالوس بامشارکت اداره کل آموزش وپرورش استان بمنظور ارتقاء سطح آگاهی معلمان نسبت به معارف نماز،اقتضائات ورود دانش آموزان به مرحله تکلیف وتوانمند سازی لازم درهمراهی بادانش آموزان

(سن تکلیف) بااستفاده از مدرسین بومی معارف نماز از روز پنجشنبه مورخه ۹۶/۱۱/۱۹آغاز گردید.

حجت الاسلام دکتر ابراهیمی مدیر ستاد اقامه نماز استان باحضور درکلاسهای نوشهر ومحمودآباد ضمن تبیین نقش معلمان درتربیت دینی دانش آموزان ومسئولیت پذیری خطیر آنان تأکید نمود که با بکارگیری شیوه های نوین دعوت، دانش آموزان رابه نماز مانوس نمایند.