به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان بوشهر مراسم جشن تکلیف ۱۶۰ نفر از دختران شهر بوشهر در سالن اجتماعات شهدای هسته ای نیرو گاه اتمی بوشهر با حضور مهندس غفاری ، خشنود مدیر ستاد اقامه نماز استان، حاجیانی کارشناس ارزیابی و نظارت استان و مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر و دیگر مسئولین نیروگاه اتمی برگزار شد.
درا ین مراسم حاج آقا زاهد دوست ضمن تشکر از مدعوین ابراز داشت امروزه جهت تشویق کودکان به نماز و مسائل دینی بایست با زبان کودکانه سخن گفت و در خانه جهت تشویق فرزندان به نماز از مشوق های کودکانه استفاده نمود. در ادامه آقای رواندوست مدیر آموزش و پرورش شهرستان بوشهر ضمن تشکر از نیروگاه اتمی بابت برگزاری چنین مراسماتی و اینکه این مرکز با توجه به دغدغه های بسیار حساس کاری، به مسائل دینی و تربیت نمازی فرزندان اهمیت میدهد جای بسی تشکر دارد. وی ابراز داشت در سال جاری بیش از ۱۶۰ مراسم جشن تکلیف دختران در سطح استان برگزار شده است. وی در ادامه اظهار نمود کودکان را باید از همان ابتدای کودکی با فلسفه نماز آشنا نمود و بحمداله مسئولین استانی که با چنین فضاهایی سروکار دارند بخوبی این وظیفه را انجام میدهند، همانند نیروگاه اتمی که بابرگزاری چنین جشن با شکوهی نمونه ای از توجه مسئولین به امر نماز را نشان میدهد و جا دارد که دیگر ارگان ها نیز چنین جشن هایی را در فضای اداری جهت تشویق فرزندان کارکنان به امر نماز را برگزار نمایند. در پایان به تمامی دانش آموزان حاضر در جشن هدایایی ارزشمند و نفیس از طرف نیروگاه اتمی بوشهر اهدا گردید.