طرح ملی نماز یاوران کوچک (نیک) با مشارکت ستاد اقامه نماز و بهزیستی در شهرستان چناران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، طرح نیک در شهرستان چناران با حضور اساتید ستاد اقامه نماز خراسان رضوی برگزار گردید. در این کارگاه آموزشی مدیران و مربیان مهدهای کودک شهرستان برگزار شد.

در این دوره مباحث نگاه دینی به خانواده و فرزند، ظرفیت خدادادی کودک، اصول حاکم بر آموزش کودک، برنامه ریزی نماز کودک و نحوه انتقال و ارزیابی فعالیت ها همچنین علاقمندسازی کودک به نمادهای دینی و نماز مطرح و بررسی گردید.