دبیر اقامه نماز استاندارد فارس از برگزاری دو دوره آموزشی نمازی در این اداره کل با همکاری ستاد اقامه نماز استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان فارس به نقل از اداره کل استاندارد فارس ، درهفته جاری دو دوره آموزشی با رویکرد مسئولیت مدیران در اقامه نماز و شیوه های دعوت به نماز و همچنین نشست صمیمانه فعالان نمازی این اداره کل با حضور مسئول فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز استان فارس برگزار شد.

امیدوار با اعلام این خبر افزود: با هدف گسترش و تعمیق فرهنگ اقامه نماز و با محوریت رابطه نماز و هدف خلقت، معنویت و سلامت و همچنین آداب و شیوه های دعوت به نماز در اداره کل استاندارد فارس، این دوره ها جهت کارکنان و همچنین مدیران اداره کل استاندارد برگزار گردید.

دبیر اقامه نماز اداره کل استاندارد فارس ضمن اشاره به این مطلب که برگزاری این دوره ها بر اساس توافقنامه کشوری فی مابین سازمان استاندارد و ستاد اقامه نماز صورت گرفته است، خواستار اجرای برنامه های مشترک بیشتری در حوزه نماز و استاندارد گردید.