مدیر و کارشناس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی جهت بررسی میزان تحقق تفاهم نامه ها و تقدیر از مدیرعامل شرکت گاز استان حضور یافتند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، مدیر و کارشناس ستاد اقامه نماز خراسان رضوی جهت بررسی میزان تحقق تفاهم نامه ها و تقدیر از مدیرعامل شرکت گاز استان حضور یافتند. در این جلسه که با حضور اعضا شورا اقامه نماز این شرکت و در دفتر مدیرعامل برگزار شده بود، میزان پیشرفت برنامه هایی که در تفاهم نامه فی مابین وزارت نفت و ستاد اقامه نماز کشور صورت گرفته و در ستاد اقامه نماز و شرکت گاز استان بومی سازی شده است مورد بررسی قرار گرفت و برای تحقق هرچه بیشتر بندهای آن برنامه ریزی شد و از جانب مدیر ستاد اقامه نماز استان پیشنهادات و راهنمایی هایی ارائه گردید تا همانگونه که در حال حاضر شرکت گاز استان یکی از دستگاه های برتر در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ نماز می باشد، بتواند در سال های آتی نیز ار دستگاه های برتر باشد.

همچنین در ادامه این جلسه و همزمان با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر، لوح تقدیر از جانب استاندار محترم خراسان رضوی به مدیرعامل شرکت گاز استان به پاس کوشش ها در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز و قرار گرفتن در جمع دستگاه های برتر استان در همین زمینه توسط مدیر ستاد اقامه نماز استان به مدیرعامل این شرکت اهدا گردید.