اقامه نماز در بازار مرکزی شهر، یک سنت دیرینه است
دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بم در جلسه ستاد اقامه نماز شهرستان بم گفت:اقامه نماز در بازار مرکزی شهر،یک سنت دیرینه است.
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز شهرستان بم،محمدعلی آبادی ضمن بیان این مطلب افزود:اهمیت و اعتقادات عموم مردم نسبت به شرکت در نماز جماعت در حال گسترش است و این فرهنگ در سطح جامعه به صورت عادت شده است.
علی آبادی در ادامه گفت:اقامه نماز در بازار مرکزی شهر،یک سنت دیرینه است و با توجه به اینکه بازار شهر محل رفت وآمد عمومی مردم و از پرجمعیت ترین مکانهایی است که در طول روز مراجعه کنندگان بسیاری دارد می طلبد که روزانه اقامه نماز در بازار به صورت جماعت انجام شود.
دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بم خاطر نشان کرد:گسترده کردن فضای اقامه نماز در مرکز بازار رضایت عموم مردم را به همراه دارد و اتاق اصناف می تواند با برنامه ریزی صحیح آن را انجام دهد.