به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز مازندران ،حجت الاسلام دکتر عباسعلی ابراهیمی مدیر ستاد اقامه نماز مازندران درایام اعتکاف درشهرهای ساری-نکاء-بهشهر – خلیل شهر درمساجد این شهرها درجمع معتکفین حضور یافت ودرخصوص اهمیت امر اعتکاف دراسلام پرداخت ایشان بابیان اینکه اعتکاف تنها یک عبادت نیست بلکه مجموعه ای ازبهترین عبادات است روزه ،نماز،حضور درمسجد،دعا وتهجد تلاوت قرآن کریم و… ازجمله کارهایی است که معتکفان درطول روزهای اعتکاف به آن مشغولند که هر کدام آنها تاثیر بسزایی دررشد وتعالی روح وروان انسان وکسب تقوی دارد.

مدیر ستاد اقامه نماز استان درادامه اعتکاف را باعث خرد ورزی وفراهم نمودن زمینه توبه وبازگشت به باریتعالی وغفران الهی بیان داشتند واین فرصت مغتنم وتوفیق بزرگ را به معتکفین تبریک گفتند ودوام واستمرار این روحیه ارزشمند رادرزندگی برای همگان از آفریدگار منان مسئلت نمودند.

ضمناًبرابر نامه ها وسیاستهای ستاد اقامه نماز مرکز ستاد اقامه نماز استان با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی استان ودیگر دستگاه های مربوطه در سطح حدود سیصد مسجد استان وبه تعداد تقریبی بیست هزار معتکف امر مهم اعتکاف رامورد توجه وپیگیری قرار داد.