به گزارش ایکنا ؛ به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی سمنان، نورعلی غلامحسین نیا سماکوش در اولین جلسه شورای اقامه نماز این اداره کل که در سال جاری برگزار شد بیان کرد: نماز ستون دین و از مهمترین فریضه های دینی است.

وی با اشاره به این مطلب که ترویج فرهنگ ارزش های دینی و معنوی در جامعه بسیار مهم است، گفت: همه مسائل زندگی ما از نماز سرچشمه می گیرد. وی همچنین از اعضای شورای اقامه نماز این اداره کل خواست تا تلاش بیشتری برای برگزاری برنامه های ترویج فرهنگ نماز در کتابخانه های عمومی کنند.

سماکوش نشست کتاب خوان در راستای ترویج فرهنگ نماز، جلسه های نقد و بررسی کتاب در زمینه نماز، برگزاری مسابقات کتابخوانی و مشارکت برای برگزاری مسابقات فرهنگی با دستگاه های مرتبط را از جمله برنامه های این اداره کل برای نهادینه کردن ترویج فرهنگ نماز ذکر کرد.

در خاتمه اعضای شورای اقامه نماز اداره کل کتابخانه های عمومی استان سمنان در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.