مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان به وجود نمازخانه در بیش از ۸۰ درصد از کتابخانه های عمومی استان گفت: برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مرتبط و تجهیز نمازخانه های کتابخانه های عمومی از جمله برنامه های این نهاد در سال جاری است.

به گزارش خبرگزاری شبستان از کرمان و به نقل از روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان، به منظور احیای فریضه مقدس نماز در جامعه اسلامی، ستاد اقامه نماز اداره کل کتابخانه های عمومی استان کرمان در محل این اداره کل تشکیل جلسه داد.

محمدجواد حسین زاده، مدیرکل کتابخانه های عمومی استان در ابتدای این جلسه ضمن بیان اهمیت فریضه نماز در جامعه اسلامی افزود: کتابخانه های عمومی با توجه به نوع مخاطبین و مراجعین خود و ارتباط گسترده با جوانان و نوجوانان یکی از مراکز تأثیرگذار در ترویج شعائر و فرائض اسلامی  هستند.

وی با اشاره به نقش مؤثر نماز در زندگی فردی و اجتماعی افراد یادآور شد: استفاده از ظرفیت کتابخانه های عمومی در ترویج فرهنگ نماز و معرفی منابع متناسب با این موضوع به اعضاء و مراجعین به کتابخانه های عمومی می تواند باعث ارتقاء معنوی اقشار مختلف شود.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان کرمان، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی، جلسات نقد و بررسی و رونمایی کتاب و نشست های کتابخوان با محوریت نماز را از برنامه های این اداره کل در این راستا عنوان و خاطر نشان کرد: افزایش تعامل با ستاد اقامه نماز استان و اجرای برنامه ها و طرح های فرهنگی کتابخانه های عمومی متناسب با سایر دستگاه های فرهنگی از جمله راهکارهای قابل اجرا در این خصوص است.

وی با اشاره به وجود نمازخانه در بیش از ۸۰ درصد از کتابخانه های عمومی استان گفت: با توجه به اهمیت توجه به فریضه مهم نماز، برگزاری دوره های آموزشی با موضوعات مرتبط و تجهیز نمازخانه های کتابخانه های عمومی از جمله برنامه های این نهاد فرهنگی در سال جاری است.