راههای ترویج فرهنگ اقامه نماز با بهره گیری از روش های نوین و متناسب با توجه به خواسته های نسل نو در گردهمایی ستادهای اقامه نماز استانهای کشورر بررسی شد.

ه گزارش خبرگزاری صداوسیما ، قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور در گردهمایی سراسری کارشناسان فرهنگی و آموزشی و پژوهشی ستادهای اقامه نماز استانهای کشور ر در ساری با اشاره به تاکیدات و توصیه های راهگشای مقام معظم رهبری ،  برنامه ریزی و اتخاذ راهکارهای اصولی در پیشبرد اهداف ستادهای اقامه نماز را امری مهم و الهی ذکر کردکه پیام های مقام عظمای ولایت در اجلاس سراسری نماز همواره چراغ هدایت و استراتژی و راهبرد اساسی فریضه الهی نماز در جامعه است.

محمود مظفر، تبیین برنامه های فرهنگی و آموزشی ستادهای اقامه نماز استانها در دستگاههای اجرایی کشور را از اقدامات ارزشمند ستادهای اقامه نماز اعلام کرد که ترویج و گسترش فرهنگ اقامه نماز از ره آورد آن می باشد .

منصور سرگزی معاون فرهنگی و آموزشی و پژوهشی ستاد اقامه نماز کشور در این گردهمایی، برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری نماز، دوره های تخصصی شیوه های دعوت به نماز و پوشش پنج میلیون نفر از کودکان و نوجوانان و خانواده ها و گروههای موثر اجتماعی در برنامه های فرهنگی و آموزشی نماز را از جمله برنامه های محوری ستاد اقامه نماز کشور برشمرد.

وی بهره گیری از روش های نوین و متناسب با خواسته های نسل نو در مقابله با تهاجم فرهنگی را از راهکارهای اساسی در ترویج فرهنگ اقامه نماز در جامعه دانست که بایستی مورد اهتمام جدی مسئولان و کارشناسان فرهنگی و آموزشی حوزه نماز قرار بگیرد.

در این گردهمایی پس از ارائه گزارش طرحها و برنامه های پیشنهادی و اجرایی کارشناسان فرهنگی و آموزشی ستادهای اقامه نماز استانهای مختلف کشور برای حسن برگزاری بیست و هفتمین اجلاس سراسری نماز که امسال با موضوع شیوه های دعوت به نماز و با پیام مقام معظم رهبری در سمنان برگزار می شود تصمیمات لازم اتخاذ شد.