دوره آموزشی آثار و ثمرات نماز در انجام مسئولیت های اداری برای مدیران ستادی و مدیریت های امور شهرستان های آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی برگزار شد. دراین دوره که در محل مجتمع آموزشی آذربایجان وابسته به وزارت نیرو برگزار شد،با همکاری ستاد اقامه نماز استان ،شرکت کنندگان با فلسفه اقامه نماز و نیز آثار این فریضه الهی در انجام مسئولیت های اداری آشنا شدند. کاظم محمدی اقدم رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب روستایی آذربایجان غربی در آیین آغازین این دوره آموزشی با تبیین وجوب اقامه نماز ،بر توجه و دقت نظر در ثمرات آن در زندگی فردی و اداری تاکید کرد.