کارشناس فرهنگ و آموزش ستاد اقامه نماز خراسان شمالی گفت: دوره متمرکز سلامت معنوی با حضور دکتر اصغر قربانی در بجنورد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان شمالی٬ سید مسعود ارکانی فرد اظهار داشت: در راستای توافق نامه ستاد اقامه نماز با دانشگاه علوم پزشکی، دوره آموزشی سلامت معنوی با حضور دکتر اصغر قربانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، مبدع طرح های نمازی در بیمارستان بهارلو تهران و همچنین پزشک تقدیر شده در بیست وچهارمین اجلاس نماز در محل بیمارستان امام علی(ع) بجنورد برگزار شد. وی افزود: این دوره آموزشی که با حضور روسای بیمارستان های امام حسن و امام رضا (ع)، تعدادی از معاونین بیمارستان ها و بیش از ۱۰۰ نفر از پرستاران بیمارستان های بجنورد در محل بیمارستان امام علی (ع) برگزار شد، مورد استقبال پرستاران وکادر درمانی بجنورد قرار گرفت. کارشناس فرهنگ و آموزش ستاد اقامه نماز خراسان شمالی تصریح کرد: در این دوره آموزشی پرستاران وکادر درمانی بجنورد با شیوه های نوین آموزش احکام نماز بیماران و پرستاران، ایجاد زمینه های برگزاری نماز در بیمارستان ها و … آشنا شدند.