کارگاه آموزشی جذاب سازی کلاس و شیوه های دعوت به نماز دانش آموزان و کودکان، به همت ستاد اقامه نماز و معاونت فرهنگی پردیس فاطمه الزهرا (علیهاالسلام) دانشگاه فرهنگیان استان یزد برگزار شد.

حجه الاسلام خوئینی از اساتید مرکز تخصصی نماز قم و استاد حوزه و دانشگاه در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به بیان روش های جذب کودکان به نماز پرداخت.

استاد مرکز تخصصی نماز در این کارگاه به آموزش چندین روش در جذب دانش آموزان و کودکان به نماز اشاره کرد و گفت: کودکان را باید با تر فند هنر علاقمند به نماز کرد و کسانی در این عرصه موفق بودند که از این روش استفاده بهینه کرده اند.

حجه الاسلام خوئینی روش کار با کاغذ و قیچی را از جمله روش های موثر در کار با کودک دانست و اظهار داشت: برای تاثیرگذاری کلام در کودکان اگر در حین صحبت کردن با آنها بوسیله کاغذ های رنگی و قیچی طرح هایی که متناسب با آن موضوع که می خواهی کودک را متوجه آن کنیم، بزنیم. کودک بطور ناخواسته ما را در تثبیت کلاممان در ذهنش کمک می کند و مارا همراهی خواهد کرد

ایشان در این کارگاه چندین روش دیگر را به دانشجویان آموزش دادند و در پایان به معرفی چندین کتاب و سایت در این زمینه اشاره کردند و از آنها خواستند که در این زمینه خود نوآوری هایی داشته باشند.