مسئول ستاد اقامه نماز دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر در حاشیه برگزاری این نمایشگاه دوروزه در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری آنا با بیان اینکه در این جشنواره آثار دانشجویان رشته های مختلف تحصیلی و در زمینه مباحث فرهنگی، خانوادگی و مذهبی به نمایش گذاشته شد اظهار کرد: ماهیت غالب آثار درباره نماز، پوشش و مسائل خانواده را در بر می گیرد.

دکتر انسیه ماهینی هدف از برپایی این نمایشگاه را معرفی داشته های فرهنگی ایرانی-اسلامی معرفی کرد و گفت: برنامه های اینچنینی، تلنگر و فرهنگ سازی برای بازدید کنندگان است.

مسئول ستاد اقامه نماز واحد بوشهر دقت بیشتر در مفاهیم دینی برای تاثیرپذیری و ایجاد آثار ماندگار فرهنگی در دانشگاه را دیگر اهداف برپایی این نمایشگاه معرفی کرد.

وی با بیان اینکه در اجرای برنامه های فرهنگی، زمینه برای افزایش مشارکت دانشجویان در فعالیت های جمعی دانشجویی نهفته است، عنوان کرد: گسترش فعالیت های قانونمند دانشجویی و نشاط آفرینی در فضای دانشگاه از سیاست های محوری معاونت فرهنگی و دانشجویی واحد بوشهر است.

این مسئول با بیان اینکه مشارکت در هر امری، سبب انسجام، اتحاد، وفاق و همدلی خواهد شد، ادامه داد: هر اندازه مشارکت دانشجویان به عنوان قشر فرهیخته و اندیشمند جامعه در عرصه های مختلف بیشتر باشد، در اثربخشی فعالیت به ویژه فعالیت های فرهنگ، موفق تر خواهد بود.

ماهینی یادآور شد: در مدت برگزاری نمایشگاه، نشست های علمی فرهنگی در زمینه های توانمندی های کشور و حجاب در مکان فرهنگسرا برگزار که مورد استقبال بازدید کنندگان قرار گرفت.

در آیین اختتامیه نمایشگاه صنایع فرهنگی واحد بوشهر که به همت حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی این واحد دانشجویی برگزار شده بود، صاحبان آثار برگزیده، لوح و هدایایی از دکتر اسماعیل عبداللهی رئیس دانشگاه دریافت کردند.