به گزارش خبرنگار از مشهد ؛ حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی دراین دیدار گفت: در برنامه های که می سازید از مردم کمک بگیرید چرا که مردم ناخواسته سناریو میدهند.

وی افزود:در برنامه سازی اخلاص را در نظر بگیرید، زیاد به دنبال القاب نباشید راحت با مخاطبان ارتباط بگیرید.

رئیس ستاداقامه نماز کشور با اشاره به اینکه در برنامه ها به واجباب دین بیشتر توجه شود گفت: مستحبات را در مرحله دوم برنامه ها قرار دهید اینکه به نماز پرداخته شود مهم تر از زیارت امین الل ه است.

حجت الاسلام قرائتی افزود: تا زمانیکه میتوتنید ارزان کار کنید به فکر کار گران نباشید باید در کار معتقد باشید که مخاطب ارتباط برقرار کند.

وی گفت: در برنامه های خود تا جایی که میتوانید از تفریح استفاده کنید یعنی از خنده های حکیمانه استفاده کنید.

رئیس ستاد اقامه نماز کشور با اشاره به اینکه باید از بعضی مطالب تلخیص و تلطیف شود برای ارائه دادن به مخاطبان افزود: مردم اگر امیدی نداشته باشند به زیارت نمی ایند به مردم بگویید که خرید کردن و رفتن به مکان های تفریحی در همه جا هست، اما در شهر مشهد باید از حضور امام رضا بهرمند شوند لذت آخرت را به دنیا نفروشند.