به گزارش ایکنا از کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به رتبه برتر در بین دستگاه های دولتی استان در ارزیابی ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه دست یافت.
محمدرضا غلامی، معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به برگزاری جلسه ای باحضور رئیس ستاد اقامه نماز استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: دانشگاهیان علوم پزشکی کرمانشاه با عنایت به اهمیت امر نماز در تقویت فضای معنوی دانشگاه و سلامت روحی این مجموعه سهیم بوده اند.
وی با اشاره به فعالیت های این دانشگاه، افزود: با ترویج فرهنگ نماز در بین کارکنان، اساتید و دانشجویان این مجموعه با روحیه ای غنی تر از اصول اخلاقی که مهم ترین تأکید در نماز است خدمت گزاری می کنند.

غلامی تصریح کرد: هرساله تعدادی از دستگاه های دولتی استان از نظر فعالیت های اقامه نماز مورد ارزیابی قرار می گیرند و دانشگاه علوم پزشکی در چند سال گذشته با کسب رتبه برتر شایسته تقدیر بوده است.
معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با بیان اینکه فعالیت های مربوط به اقامه نماز در سه موضوع تفاهمنامه ها، مأموریت های عمومی و مأموریت های اختصاصی از سوی ستاد اقامه نماز استان بررسی و ارزیابی می شوند، اظهار کرد: مجموع این موارد به صورت یک نمره کلی برای هر دستگاه اعلام می شود که بر این اساس ستاد اقامه نماز دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه امتیاز برتر را کسب کرده است.
وی افزود: این موفقیت با همت تمام مدیران در زمینه تأمین امکانات مورد نیاز ستاد اقامه نماز و تشویق و ترغیب کارکنان، اساتید و دانشجویان در عرصه های مربوط به نماز، به دست آمده است.