به منظور اظهار نظر در مورد تفاهم نامه توسعه وترویج فرهنگ اقامه نمازدر استان دکتر کریم لاله ماژین مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان با رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام دیدارنمود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان. در این دیداربه منظور بررسی و اظهارنظر در مورد دستورالعمل اجرایی و تفاهم نامه توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نمازدر درحوزه مدیریت درمان تامین اجتماعی بحث و تبادل نظر شد.

رضایتی مدیر ستاداقامه نماز استان ضمن آرزوی قبولی وطاعات وعبادات وتبریک فرارسیدن عید سعید فطر بیان کرد: این ستاد در سال جاری با توجه به دستور العمل جدید در رابطه با توسعه و ترویج فرهنگ نورانی نماز دربین کارکنان ومراجعین وبیماران بااین مدیریت بیشتر از گذشته کارخواهیم داشت.

رضایتی گفت:هدف کلی نماز باید در ادارات احیاء شود و باید نماز سرلوحه فعالیت مدیران و کارکنان باشد چرا که فلسفه اسلام و حکومت اسلامی نیز در همین راستا است.

دکتر لاله ماژین مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ضمن استقبال از موضوع مطرح شده به ارائه گزارشی از فعالیت های شورای اقامه نماز دراین مدیریت آمادگی خود را برای اجرای دقیق هر گونه بخشنامه دستورالعملی در این زمینه شد.