شورای اقامه نماز منطقه ۳ کشور روز یکشنبه ۳ تیرماه سال جاری با حضور سرگزی معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش و دبیر کمیته برنامه ریزی راهبردی ستاد مرکزی اقامه نماز و کلیه اعضاء شورا به میزبانی استان کهکیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه که محوریت آن بازنگری در برنامه های راهبردی ستاد اقامه نماز بر اساس نامه قائم مقام ستاد مرکزی اقامه نماز بود ابتدا سرگزی معاون فرهنگ، آموزش و پژوهش ستاد اقامه نماز کشور در خصوص تهیه و تدوین سند راهبردی ستاد اقامه نماز کشور که در سال ۹۱ تهیه و تنظیم گردیده توضیحاتی را ارائه نمود.

وی تأکید کرد با توجه به مأموریت ستاد اقامه نماز که بر محور خروج از تصدی گری و تمرکز به استفاده از ظرفیت دستگاهها و نیز استفاده از سازمانهای مردم نهاد و مردمی کردن موضوع نماز می باشد قرار بر این شد تا در برنامه راهبردی بازنگری انجام شود و برنامه بر اساس مأموریت ستاد تهیه شود لذا از مدیران مناطق خواسته شد نقطه نظرات اعضاء محترم را دریافت و در یک جلسه جمع بندی و به کمیته برنامه ریزی ارسال شود تا در جلسات کمیته مورد بحث و بررسی واقع شده و برنامه ای واقع بینانه و برای سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تنظیم گردد.

سرگزی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به اهمیت و تأثیر به سزای سند راهبردی ستاد اقامه نماز افزود شناسائی، آموزش و فعال سازی ظرفیتهای مردمی و نخبگان، آموزشهای همگانی گروههای مختلف جامعه، آموزش و توانمندسازی کارکان ستاد اقامه نماز به همراه خانواده آنها توسط مدرسین تخصصی نماز از جمله مهمترین اهداف این سند راهبردی است.

در خاتمه هر یک از اعضاء نقطه نظرات خود را بیان نموده و جمع بندی نظرات به ستاد اقامه نماز کشور ارسال گردید.