به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان مرکزی در گزارشی روابط عمومی زندانهای استان عنوان کرد : جلسه ستاد اقامه نماز، شورای عالی قرآنی و شورای امر به معروف و نهی از منکر زندانهای این استان در سالن جلسات این اداره برگزار شد.
در ابتدای این جلسه دبیر ستاد اقامه نماز زندانهای استان ضمن قرائت گزارش اجرای مصوبات جلسه قبل به تشریح روند برنامه های این ستاد در زندانهای استان پرداخت .
در ادامه مدیرکل زندانهای زندانهای استان با تبریک هفته قوه قضائیه و تسلیت شهادت شهدای هفتم تیر و تقدیر از اقدامات انجام شده درحوزه نماز زندانهای استان با تشریح ضروت توجه به اشاعه فرهنگ نماز به عنوان رابط مستقیم بین خالق و مخلوق و اثرات ارزشمند آن بر قشر خاصی مانند زندانیان بازخورد مهم این امر را کاهش ارتکاب جرم و عدم گرایش مجدد به بزهکاریهای اجتماعی عنوان نمود .
فلاحتی مطلق با اشاره به نقش معنوی نماز در بازتوانی روحی و اخلاقی و ایجاد امید به زندگی و انگیزه در زندانیان و قشر جوان سربازان وظیفه توسعه برنامه های فرهنگی و تربیتی با این رویکرد و بهره گیری از تمام ظرفیتها و توان موجود با هدف اثر بخشی و بازدهی هر چه بیشتر را مورد تاکید قرار داد .