جلسه مشترک ستاد اقامه نماز و خیرین مسجدساز استان به منظور ایجاد هماهنگی بیشتر روز چهارشنبه ۱۳ تیرماه سال جاری با حضور حجه الاسلام رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان و دبیر مجمع خیرین مسجدساز استان در محل دفتر مدیرعامل خیرین مسجدساز الزهرا تشکیل گردید. به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه حجه الاسلام رنجبر گزارشی از چگونگی تشکیل مجمع خیرین مسجدساز در کشور ارائه نمود و اظهار داشت چون در اصفهان سه مجمع مسجدساز تشکیل گردیده و با قدرت به کار مشغول هستند صلاح نیست که دفتر جدیدی با این عنوان تشکیل گردد. وی پیشنهاد نمود بهتر است اعضاء هیئت امناء مجمع خیرین مسجدساز استان اصفهان از بین این سه مجمع موجود انتخاب شوند و ستاد اقامه نماز استان به عنوان دفتر هماهنگ کننده و مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان نیز به عنوان دبیر هماهنگ کننده این مجمع فعالیت نماید. در ادامه داوری مدیرعامل خیرین مسجدساز الزهرا گزارشی از وضعیت ساخت و ساز نمازخانه ها در سطح استان توسط این مجمع ارائه نمود و از پیشنهاد مدیر ستاد اقامه نماز استان اصفهان استقبال نمود. در خاتمه مهروریان مدیرعامل مجمع خادمین نماز استان اصفهان گزارشی از وضعیت مجمع خادمین نماز ارائه نمود.