نشست خانواده و دانش آموزی با موضوع نماز ۱۵ تیرماه سال جای در مسجد حجت و روستای امین آباد شهرستان شهرضا با حضور تعداد ۱۷۵ نفر از مادران و دانش آموزان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسات خانم صدری کارشناس تخصصی ستاد اقامه نماز شهرستان شهرضا در خصوص احکام وضوی ترتیبی و ارتماسی نکاتی را یادآور گردید و اظهار داشت هدف از خلقت انسان بر اساس آیه «و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون» فقط عبادت اوست. وی افزود بر اساس آیه فوق الذکر خداوند همه نعمت های دنیا را در اختیار انسان قرار داد و فقط از او عبادت را خواست مانند پدر و مادر که همه امکانات تحصیلی را برای فرزند فراهم می کنند و تنها از او می خواهند مدارج عالی تحصیلی را طی کند.   صدری در ادامه مباحث خود در خصوص اسرار وضو مطابق با حدیث امام حسن مجتبی(ع) و فلسفه آن نیز توضیحاتی را ارائه نمود و با استناد به آیه شریفه «وامر اهلک بالصلوه و اصطبر …» از مادران حاضر در جلسه خواست تا فرزندان خود را با استفاده از روشهای صحیح و مناسب به اقامه نماز دعوت و تشویق نمایند.

استاد تخصصی نماز در خاتمه مطالب خود در خصوص احکام نماز جماعت، نحوه اقتدا به امام جماعت، خصوصیات افراد نمازگزار، چگونگی محافظت از نماز، ویژگیهای اخلاقی افراد نمازگزار، احکام مربوط به غسل و تیمم نیز توضیحاتی را ارائه نمود و با تأکید بر حدیثی از پیامبر اکرم(ص) در ارتباط با اهمیت اقامه نماز اول وقت که می فرماید: اول الوقت رضوان الله و آخره عفو الله از حاضرین خواست تا نسبت به اقامه نماز اول وقت بی اعتنا نباشند و حتی الامکان نماز را در اول وقت اقامه نمایند و از آثار و برکات بی شمار این فریضه واجب بهره مند گردند.