به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان هرمزگان، برگزاری نماز جماعت ظهر و عصر در اداره کل مخابرات به امامت حجت الاسلام ابراهیمی ، با حضور مدیر ستاد اقامه نماز استان و پرسنل محترم آن مجموعه. بعد از نماز مراسم یادبود چند تن از خانواده های پرسنل مخابرات با قرائت قرآن  برگزار و سپس مدیر ستاد به ایراد سخنرانی پرداخت. مدیر ستاد ضمن عرض تسلیت به وابستگان افراد متوفی، تاکید کرد: باید برای مرگ خود را مهیا کنیم و مصداق حدیث  موتوا قبل ان تموتوا باید باشیم.

وی گفت: آنچه مهم است و باید بدانیم ، این دنیا محل آزمایش  و میدان مسابقه است. یکی از میدان ها میدان عبادت و فرائض است . در برابر مشکلات نیز باید صبر پیشه کنیم و استعینوا بالصبر و الصلوه و کلید حل مشکلات همین نماز است.

فروزان نژاد گفت: انسان خطاکار به شکلی  در شبانه روز گرفتار می شود و در این سه زمان یعنی اول روز ، وسط روز و آخر روز جهت اقامه نماز می تواند این غبار را از آدمی بزداید و به قول یکی از بزرگان اگر به نماز اول وقت در زندگی  مقید باشیم ، گرفتار نخواهیم شد.

وی در آخر گفت: روز اول در عالم قبر و برزخ ، اولین سؤال و پرسش اول از نماز است . نماز انسان های باتقوا پذیرفته می شود و کارت ورود به سوی نور و حیات ابدی ، قبولی نماز است.