به گزارش روابط عمومی خراسان رضوی ؛ با مشارکت ستاد اقامه نماز استان و سازمان زندان های کشور دوره مقدماتی تربیت مدرس نماز (نسیم رحمت) برای ۱۲۰ نفر از ائمه جماعات و روحانیون سازمان زندانهای سراسر کشور ، بصورت ۲۰ ساعت حضوری از تاریخ ۹۷/۰۴/۱۹ لغایت ۹۷/۰۴/۲۱  و ۱۲ ساعت غیر حضوری  در مشهد مقدس برگزار گردید . در این دوره موضوعات نماز و خانواده ، نماز در ادیان و فرق ، پاسخ به شبهات نماز و آسیب شناسی علل ترک نماز در جوانان ؛ تدریس و ازحضور اساتید آیتی ، سبحانی نیا ، فیض آبادی و فیاضی بهره گرفته شد .