به گزارش خبرنگار مهر، محمود ربیعی، ظهر پنجشنبه در نخستین گردهمایی دبیران شورای اقامه نماز دستگاه‌های اجرایی گلستان سال جاری اظهار کرد: برگزاری این گونه جلسات باعث ایجاد تعامل، همفکری، تشریک مساعی جهت رونق بخشیدن و تقویت برنامه‌های فرهنگی و آموزشی نماز در دستگاه‌های اجرایی است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به برگزاری سه اجلاس استانی نماز طی سال‌های گذشته در گلستان، گفت: با برنامه ریزی‌های که صورت گرفت چهارمین اجلاس استانی نماز در نیمه دوم سال جاری در شهرستان آق قلا برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه اشاعه فرهنگ نورانی نماز می‌تواند مانع بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد، تصریح کرد: ما می‌توانیم با گسترش این برنامه‌ها به ویژه نماز جامعه‌ای پویا وشاداب داشته باشیم.

در ادامه قاسم محمدی، مدیرستاد اقامه نماز استان گلستان گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های ستاد اقامه نماز بومی کردن توافقنامه‌های بین ستاد اقامه نماز و دستگاه‌های اجرایی با توجه به توان و ظرفیت هر دستگاه است.