به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خراسان شمالی نشست شورای مدیران منطقه دو کشور امروز در بجنورد برگزار شد.
بررسی راهکارها و شیوه های ترویج فرهنگ نماز، برنامه ریزی برای برگزاری هرچه با شکوه تر اجلاس کشوری نماز و بررسی وضعیت اقامه نماز و شیوه های ترویج فرهنگ نماز در دستگاه های اجرایی شرق کشور از اهداف برگزاری این نشست بود.
استان های خراسان، کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان جزو استان های منطقه دو ستاد اقامه نماز هستند.