جلسه هیئت امناء مجمع خادمین نماز استان اصفهان روز چهارشنبه ۲۷ تیرماه سال جاری با حضور اکثریت اعضاء در محل سالن جلسات ستاد اقامه نماز استان اصفهان تشکیل گردید.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان اصفهان در این جلسه که به منظور برگزاری انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین برگزار گردید مهروریان مدیرعامل مجمع خادمین نماز استان اصفهان ضمن خیرمقدم در خصوص اهداف تشکیل جلسه و برنامه های مجمع توضیحاتی ارائه نمود و از اعضاء خواست تا با جدیت بیشتر در جلسات مجمع شرکت کرده و راهکارهای خود را به منظور پیشبرد اهداف مورد نظر مجمع که مهمترین آنها حمایت از برنامه های فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز می باشد ارائه نمایند.

حجه الاسلام و المسلمین رنجبر مدیر ستاد اقامه نماز استان نیز ضمن اشاره به اهمیت تشکیل مجمع خادمین نماز در جهت پیشبرد اهداف ستاد اقامه نماز، از اعضاء مجمع خواست تا با هماهنگی و برنامه ریزی دقیق نسبت به جذب خیرین و بهره گیری از حمایتهای مادی و معنوی آنان اقدام نمایند تا برنامه های فرهنگی و آموزشی ستاد اقامه نماز در سطح جامعه به بهترین شکل اجرایی گردد.

در ادامه مراسم انتخابات اعضاء هیئت مدیره و بازرسین انجام گرفت و اعضاء هیئت مدیره و همچنین بازرسین معرفی شدند.