جلسه رییس و دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بم با اعضای یاوران نماز این شهرستان دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بم در حاشیه نشست یاوران نماز این شهرستان گفت: یاوران نماز، رابطین اقامه نماز در شهرستان هستند. به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز شهرستان بم، محمدعلی آبادی ضمن بیان این مطلب افزود: گسترش فرهنگ نماز در جامعه مستلزم همکاری و هماهنگی تمام نهادها است که با بهره گیری از برنامه های ستاد اقامه نماز می توانند در این زمینه فعالیت خود را انجام دهند. علی آبادی در ادامه گفت: یاوران نماز، رابطین اقامه نماز در شهرستان هستند و در راستای فرهنگ سازی نماز در ادارات و مدارس فعالیت می کنند. دبیر ستاد اقامه نماز بم خاطر نشان کرد: اقدامات انجام شده در راستای نماز از سوی ستاد اقامه نماز تاکنون تاثیرات خوبی برای قشر جوان داشته است و می طلبد که این برنامه ها به شکل بیشتری ادامه پیدا کند.