مدیر ستاد اقامه نماز خراسان رضوی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و در جلسه شورا اقامه نماز حضور یافت.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشستی با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و اعضا محترم شورا اقامه نماز ابتدا دبیر اقامه نماز اداره کل ارشاد از فعالیت های مشترک و اقدامات انجام شده با محوریت توافقات گزارشی به جلسه ارائه نمود.

در ادامه مدیر ستاد اقامه نماز ضمن تشکر و تبریک انتصاب آقای مروارید به سمت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی پیشنهاداتی را در جهت توسعه فرهنگ نماز ارائه نمود. درصورت صلاحدید محتوای توافق نامه نماز با حضور مدیران مرتبط تشکیل و تبادل نظر جهت اجرا در قسمت ها ابلاغ شود. به مسئولین مربوط در هر بخشی دستور فرمایید ظرفیت های مناسب برای توسعه و ترویج نماز را شناسایی کنند تا جهت استفاده از آن برنامه ریزی شود. فعالیت های ابتکاری استانی با تبادل نظر بین ستاد و مسئول نماز اداره ارشاد شناسایی و پس از نظر حضرتعالی اجرا گردد. ستاد اقامه نماز ظرفیت کارشناسی و آموزشی دارد که می شود با تعامل استفاده و هم افزایی بیشتری گرفت. در پایان مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد و بخش های مرتبط نظراتی را مطرح کردند و مقرر شد جمع بندی یک بسته اجرایی برای سال ۹۷ برای هر قسمت تهیه و ابلاغ گردد.