به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، جلسات تعاملی با حضور دبیران اقامه نماز دستگاه های اجرایی استان خراسان رضوی و کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان درحال برگزاری است.

در این جلسات علاوه بر مرور تفاهم نامه و برنامه های مصوب سال ۱۳۹۷ ذیل، سه راهبرد “مدیریتی-تمهیدی، آموزشی-پژوهشی و تبلیغی-ترویجی” بر موضوعات زیر تاکید شد.

۱- تکمیل و بروزرسانی بانک اطلاعاتی نماز دستگاه برساس فعالیت های سرآمد در شرح تفصیلی برنامه های مصوب سال ۹۷٫

۲- تشکیل شورا اقامه نماز دستگاه و تصویب و ابلاغ مصوبات بر اساس تفاهم نامه و دستورالعمل اجرایی.

۳- تعامل دستگاه در اجرای برنامه ها با ستاد اقامه نماز.

۴- نظارت برعملکرد واحدهای تابعه با تشکیل هیئت ارزیابی.

۵- آموزش و توانمندسازی براساس نیازسنجی و مخاطب سنجی.

۶- اجرای برنامه های فرهنگی تبلیغی ویژه پرسنل و خانواده هایشان.

۷- اجرای برنامه های بومی و ابتکاری که در تفاهم نامه ابلاغ نشده است با همکاری ستاد اقامه نماز استان.

۸-تقدیر و تجلیل از فعالان اقامه نماز دستگاه.