در ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاه های اجرایی، بنیادشهید وامور ایثارگران خوزستان با کسب امتیاز برتر شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.
در ارزیابی عملکرد اقامه نماز دستگاههای اجرایی، بنیادشهید وامور ایثارگران خوزستان با کسب امتیاز برتر شایسته تقدیر ویژه شناخته شد.
در لوح تقدیر ستاد اقامه نماز ارسالی به بنیاد شهید و امور ایثارگران خوزستان با اشاره به ۹۳ درصد موفقیت، شایسته تقدیر ویژه شناخته شد و خطاب به مدیر کل بنیاد آمده است:  ضمن تشکر و تقدیر ویژه از جنابعالی، دبیر و شورای اقامه نماز آن دستگاه به خاطر انجام مجموعه برنامه ها و فعالیتهایی که در امر توسعه و ترویج فرهنگ اقامه نماز معمول داشته اید، این موفقیت معنوی را تبریک گفته و امیدوارم با توفیق الهی همچنان در مسیر پیشرفت و تعالی بیشتر امر نماز گام بردارید.
ضمنا مقرر شده است همزمان با برگزاری اجلاس استانی نماز در نیمه دوم سال جاری از برترین های نماز تقدیر و تشکر شود.