مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشست هایی با شورای اقامه نماز بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، اداره کل تبلیغات اسلامی و فرهنگسرا قرآن و عترت راه کار های توسعه فرهنگ نماز را مطرح نمودند.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی، مدیر ستاد اقامه نماز استان در نشست هایی با شورای اقامه نماز بنیاد مسکن  انقلاب اسلامی استان، اداره کل تبلیغات اسلامی، مسئولین فرهنگ سرای قرآن و عترت ضمن تشکر از همکاری آنان پیشنهاداتی را در جلسه در جهت توسعه فرهنگ نماز مطرح و مقرر شد پس از کارشناسی اجرایی گردد:

  • آموزش نماز و خانواده در فرهنگ سراها با رویکرد شیوه های دعوت به نماز.
  • ایجاد قفسه باز کتاب های مورد نیاز جهت اقشار مختلف در امر نماز در فرهنگ سراها.
  • برنامه ریزی در جهت استفاده از ظرفیت روحانیون مستقر و هیئت های مذهبی و تدوین  و ابلاغ محتوای توافق نامه به بخش های مختلف.
  • تدوین برنامه اجرایی تفاهم نامه ابلاغی بنیاد مسکن جهت اجرا، بخصوص طرح های ابتکاری استان به مرکز منعکس و اقدام شود.
  • فراخوان اجلاس بیست و هفتم که با موضوع “شیوه های دعوت به نماز” می باشد به ظرفیت هایی چون روحانیون مستقر اطلاع رسانی شود.