مصاحبه علمی و مهارتی ورودی دوره “تربیت مدرس نماز”  مرکز تخصصی نماز مشهد در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی ؛ مصاحبه علمی و مهارتی از میان ۱۲۰ نفر از روحانیون برادر که متقاضی حضور در دوره “تربیت مدرس نماز” مرکز تخصصی نماز می باشند به مدت چهار روز از تاریخ ۱۴/۵/۹۷ در حال انجام است و در پایان پس از جمع بندی ۵۰ نفر به دوره دعوت خواهند شد .

لازم به ذکر است که در سال جاری مرکز تخصصی نماز با مشارکت مرکز رسیدگی به امور مساجد در معرفی و پذیرش داوطلبان به دوره نقش ایفا نمودند و از میان روحانیون و ائمه جماعات مساجد که جوان و دارای سوابق تبلیغی موفق می باشند در این دوره حضور خواهند داشت .

ضمنا شروع کلاس های دوره جدید از تازیخ ۲۴/۵/۹۷ خواهد بود.