رضایتی مدیر ستاد اقامه نماز استان با  مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان ایلام دیدار و پیرامون قرارداد فی مابین و نماز در دستگاه های اجرایی بحث و گفتگو به عمل آمد.

به گزارش روابط عمومی امروز رضایتی مدیری مدیر ستاد اقامه نماز استان ایلام با سید رسول میر خلفی مدیر اداره امور شعب بانک ملی استان دیدارنمود.

وی ضمن تقدیر وتشکر از نحوه فعالیتهای شورای اقامه نماز کارکنان اداره امور شعب بانک ملی با بیان اینکه امروزه بسیاری از آسیب های اجتماعی به خاطر دور افتادن از فرهنگ دینی و فرهنگ اقامه نماز است افزود: در بخشی از جامعه، در کنار فعالیت های خوبی که دربانک ها و دستگاه های اجرایی صورت می گیرد به دلیل فضای بازی که در جامعه وجود دارد برخی از آسیب های اجتماعی بر اخلاق و رفتار و منش ما تاثیر گذاشته است.

در این دیدار سید رسول میر خلفی مدیریت اداره امور شعب بانک ملی استان ضمن تقدیراز زحمات کار کنان ستاد اقامه نماز استان و تقدیر از همکاری فی مابین این ستاد با کار کنان مدیریت امور اداره شعب بانک ملی گزارشی از فعالیت ها و برنامه های اجرا شده در حوزه نماز برای کارکنان و خانواده ها را ارائه نمودند.

وی در ادامه افزود: توجه به واجبات الهی خط قرمزهایی را برای هر فرد ایجاد می کند تا در هر شرایطی فرد از انجام آن امور دوری کند . بر اساس نظرات کارشناسان دینی وقتی افراد نسبت به خطوط قرمز بی توجه می شوند و تنها خود را مورد توجه قرار می دهند ناهنجاری ها گریبان گیر جامعه انسانی می شود.