جلسه آموزش «نماز چهره به چهره»، شنبه ۷ مهرماه در دفتر مدیر ستاد اقامه نماز استان کهکیلویه و بویراحمد؛ با حضور مسئولان نهضت سواد آموزی شهرستان بویراحمد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان؛ در این نشست تخصصی مدیر ستاد اقامه نماز بیان کردند در دین مبین اسلام آموزش نماز به ویژه قرائت صحیح نماز از وظایف ذاتی و مهم مسولین امر می باشد.

ایشان در ادامه گفتند: آموزش چهره به چهره بهترین برنامه برای جامعه نمازی است و این برنامه از موفق ترین برنامه های مشترک ستاد اقامه نماز استان و اداره کل آموزش و پرورش استان بوده که ارزیابی خیلی خوبی داشته است و توجه مسئولین سوادآموزی را به اجرای دقیق و نظارت کامل طرح نماز کیلد بهشت معطوف داشته.

این جلسه که با حضور رئیس سواد آموزی شهرستان بویراحمد و همکارانشان برگزار شد، دستورالعمل های ارسالی مورد بررسی قرار گرفت و شیوه اجرای آن ها گوشزد گردید.