حضور مبلغ در مراکز آموزشی،موجب تقویت مسائل دینی می شود دبیر ستاد اقامه نماز شهرستان بم در حاشیه بازدید از دبیرستان پسرانه مولوی این شهرستان گفت:حضور مبلغ در مراکز آموزشی،موجب تقویت مسائل دینی می شود.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز شهرستان بم، محمدعلی آبادی ضمن بیان این مطلب افزود: بهترین مکان تاثیرپذیری نوجوانان و جوانان مدارس هستند و در واقع تقویت ذهنی و پرورش استعدادهای آنها در این زمان به بلوغ می رسد.

علی آبادی در ادامه گفت:حضور مبلغ در مراکز آموزشی، موجب تقویت مسائل دینی می شود و اگر بتوانیم تعدادی از این دانش آموزان را به سمت نماز و مسائل دینی هدایت کنیم می تواند اثرات مطلوب خود را به همراه داشته باشد.

دبیر ستاد اقامه نماز بم خاطر نشان کرد:مبلغینی که نامه های معرفی آنها به مدارس داده می شود می بایست در زمان تعیین شده جهت اقامه نماز در مدارس حاضر شوند.