نشست مدیر ستاد استان و رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان در روز شنبه ۱۴ مهر در دفتر ستاد اقامه نماز استان تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز استان همدان؛ نشست مدیر ستاد استان و رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان در روز شنبه ۱۴ مهر در دفتر ستاد اقامه نماز استان تشکیل شد.

سید مرتضی حسنی حلم در این نشست در این نشست در خصوص برنامه های فرهنگی و آموزشی، مخاطبان ستاد و همچنین نظارتی وارزیابی توضیحاتی ارائه نمود وراهای مشارکت و همکاری در خصوص استفاده از ظرفیت دو دستگاه بحث و تبادل نظر شد.

سید مرتضی حسنی حلم گفت: هدف از برنامه های ستاد نمازی کردن جامعه است هدف تربیت نمازی است.

وی افزود: نماز هدف نیست وسیله رسیدن به هدف که همانا رشد و بالندگی و رسیدن به هدف عالی است.

حسنی حلم در این نشست گفت: ناظران شورای نگهبان می توانند ظرفیت خوبی جهت امر تبلیغ و ترویج نماز استفاده کرد.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان همدان حجت الا سلام مرادی ضمن استقبال از همکاری با ستاد اقامه نماز گفت: امروزه بحث آموزش در  به صورت مستمر نیاز مخاطبان دو دستگاه است.

حجت الاسلام مرادی گفت: ائمه جماعات مساجد و دستگاه ها  باید به طور مستمر آموزش ببینند و گاها ارزیابی از عملکرد آنها باید انجام شود.