طبق تفاهم و همکاری مشترک شهرداری مشهد و مسئولین فرهنگسراها  و ستاد اقامه نماز استان، دوره ۴ ساعته شیوه های دعوت به نمازبرای والدین با هدف ارتقاء سطح دانش و بینش خانواده ها در راستای مدیریت دینی با محوریت نماز،  در فرهنگسراها ومساجد  سطح شهر مشهد در حال اجرا می باشد .

به گزارش روابط عمومی ستاد اقامه نماز خراسان رضوی؛ در اولین مرحله بصورت آزمایشی این طرح در منطقه ۳ شهرداری در ۲۰ مسجد و فرهنگسرا از ابتدای شهریور تا پایان مهر ماه برگزار گردید و با حضور اساتید مرکز تخصصی نماز مشهد مباحث پیرامون اصول حاکم بر دعوت، نقش والدین در ترغیب فرزندان به نماز  و روش و راهکارهای خاص در دعوت به نماز باتوجه به گروه های سنی مختلف بیان شد.

ضمنا این دوره  با همکاری  شهرداری مشهد و مسئولین فرهنگسراها و ستاد اقامه نماز استان در سایر نقاط شهر مشهد اجرا خواهد شد.